Publikujemy Uchwałę Nr IX/90/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

- pobierz uchwałę -