informacjaW dniu 15 czerwca br. Komisarz Wyborczy w Warszawie III Postanowieniem Nr 224/2020 dokonał powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., również komisji, które będą funkcjonowały na terenie Gminy Nasielsk.

Zamieszczamy treść wspomnianego powyżej Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z załącznikami odnoszącymi się do komisji z terenu naszej Gminy.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (I piętro, sala nr 112) w dniu 18 czerwca br. (czwartek):

 • 16.30 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Nasielsku (z siedzibą: Żłobek Miejski-hol w wejściu od strony placu zabaw, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nasielsku (z siedzibą: Żłobek Miejski-pomieszczenie w wejściu głównym od ulicy, ul. Warszawska 39A, 05-190 Nasielsk),
 • 17.00 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nasielsku (z siedzibą: Hala Sportowa, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Nasielsku (z siedzibą: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, ul. Staszica 1, 05-190 Nasielsk),
 • 17.30 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Nasielsku (z siedzibą: Zespół Szkół Zawodowych-hol w wejściu do sali gimnastycznej, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Nasielsku (z siedzibą: Zespół Szkół Zawodowych-hol w wejściu do starej części szkoły, ul. Lipowa 10, 05-190 Nasielsk),
 • 18.00 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Starych Pieścirogach (z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego-świetlica szkolna, Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Starych Pieścirogach (z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego-klasa w nowej części szkoły, Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk),
 • 18.30 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Nasielsku (z siedzibą: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Popowie Borowym (z siedzibą: Szkoła Podstawowa, Popowo Borowe 111, 05-190 Nasielsk),
 • 19.00 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Budach Siennickich (z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina- sala gimnastyczna, Budy Siennickie 67, 05-190 Nasielsk) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Nunie (z siedzibą: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Nuna 173, 05-190 Nasielsk),
 • 19.30 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Starych Pieścirogach (z siedzibą: Ośrodek Zdrowia, Stare Pieścirogi, ul. Sikorskiego 1, 05-191 Nasielsk) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Dębinkach (z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Dębinki 12, 05-191 Nasielsk),
 • 20.00 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Cieksynie (z siedzibą: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, 05-192 Cieksyn) oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Nasielsku (z siedzibą: Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Tadeusza Kościuszki 25, 05-190 Nasielsk).

Tak szybki termin pierwszego posiedzenia wynika ze skróconego kalendarza wyborczego, a w szczególności z potrzeby ukonstytuowania się obwodowych komisji wyborczych oraz dokonania ostemplowania kart do głosowania, które będą przesłane w pakiecie wyborczym wyborcom, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego w zbliżających się wyborach Prezydenta RP.

Pierwsze posiedzenie będzie obejmowało:

 • wybór Przewodniczącego Komisji,
 • wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji,
 • omówienie zadań i trybu pracy Komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład,
 • ustalenie zadań do dnia wyborów,
 • ustalenie organizacji i godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania,
 • ostemplowanie kart do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym.

Uwaga! Udział w posiedzeniu obwodowej komisji wyborczej jest obowiązkowy!

Prosimy o niezawodne przybycie najpóźniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną posiedzenia oraz zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru konta bankowego do wpisania na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na wpłatę przelewem. Z uwagi na panujące obostrzenia związane z panującym stanem epidemii, prosimy również o:

 • zakrycie maseczką nosa i ust podczas pobytu na terenie Urzędu,
 • zdezynfekowanie żelem antybakteryjnym przed wejściem do budynku Urzędu.

Jednocześnie informujemy, iż szkolenie dla obwodowych komisji wyborczych odbędzie się na żywo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu 22 czerwca br. o godz. 12.00. Link do szkolenia: https://youtu.be/QNTRLBuaFNk

Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać materiały (prezentację orz wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej) droga elektroniczną po podaniu podczas pierwszego posiedzenia komisji adresu mailowego.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III o powołaniu komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP