i

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III zostały powołane składy obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Nasielsk wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Poniżej zamieszczamy wykaz komisji wraz z powołanymi składami.

Jednocześnie informujemy, iż pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 1 października br. (wtorek) o godz. 17.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 21. Wraz z posiedzeniem odbędzie się szkolenie dla członków komisji. Obecność na posiedzeniu oraz w szkoleniu jest obowiązkowa.