ℹ️ℹ️ℹ️Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. podaje do publicznej informacji, że zostało ogłoszone postępowanie rozeznania rynku w celu pozyskania przez NBM sp. z o.o. informacji dotyczących możliwości zawarcia umowy współpracy w zakresie uprawnień do składowania odpadów komunalnych na II kwaterze Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie z jednoczesnym obowiązkiem poniesienia kosztów rekultywacji przedmiotowej kwatery. Celem wszczętej procedury jest także uzyskania wiedzy na temat kosztów procesu rekultywacji, jak i pozyskanie doradztwa technicznego. ℹ️ℹ️ℹ️


Z poważaniem
Agnieszka Malinowska
Prezes Zarządu
Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.