DSC 0276 1Szanowni Państwo,

w dniu 13 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W wyniku spotkania wypracowano wspólne stanowisko o wystosowaniu apelu do mieszkańców powiatu nowodworskiego o następującej treści:

W imieniu władz samorządowych powiatu nowodworskiego oraz miast i gmin z terenu powiatu, apelujemy o nie wychodzenie z domu, jeżeli nie ma takiej konieczności, ograniczenie przebywania w obiektach użyteczności publicznej, poruszania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości osób m.in.: udziału w mszach świętych – dyspensa Biskupa Warszawsko – Praskiego i Biskupa Płockiego.

 

Jednocześnie informujemy, że większość spraw załatwianych w urzędach może być realizowana za pośrednictwem platformy ePUAP, zgłoszeń e-mail, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

W związku z powyższym prosimy ograniczenie osobistych wizyt w urzędach.

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej https://diecezja.waw.pl/6899

Komunikat Episkopatu Polski dotyczący prewencji w sytuacji zagrożenia koronawirusem https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2020/032020/komunikat-episkopatu-polski-dotyczacy-prewencji-w-sytuacji-zagrozenia-koronawirusem/