informacjaZawiadamiam, że w dniu 14 września 2017 roku (czwartek) o godz. 12.30 w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 


1. Prezentacja nowego ambulansu.
2. Prezentacja budynku i terenu SPZOZ Nasielsk po modernizacji.
3. Prezentacja multimedialna Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.
4. Zapytania i wolne wnioski.


                                                                         Przewodniczący Komisji 

Antoni Kalinowski