Plakat promocyjny

W ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” można zgłaszać pomysły, rozwijać je z grupą ekspertów, a następnie otrzymać grant do 50 tys. zł na ich przetestowanie.

Inkubowane pomysły muszą odpowiadać na jeden z trzech celów:

1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.

2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.

3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Wnioski mogą składać:

- osoby indywidualne,

- grupy nieformalne,

- podmioty prywatne,

- podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne,

- firmy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego br.

Szczegóły: https://sieciwsparcia.pl/