20210630 135415

30 czerwca br. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Piasecznie Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Skarbnik Nasielska – Pan Rafał Adamski podpisali umowy na:

- zakup wyposażania dla OSP (10 aparatów powietrznych z butlą kompozytową, 4 komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – hełmy strażackie z latarką, buty, ubrania specjalne, rękawice specjalne – 4 sygnalizatory bezruch-przycisk). Kwota przyznanej dotacji celowej to 37 051 zł. Środki zostały pozyskane w ramach programu „OSP-2021”. Zakupiony sprzęt trafi do OSP w Nasielsku i Psucinie.

- przebudowę drogi gminnej w Czajkach. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o powierzchni 5670 m2 i długości 1260 m. Kwota dotacji to 50 000 zł. Środki zostały pozyskane w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Dotacja celowa została pozyskana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w kwocie nieprzekraczającej 168 000 zł.

- wspieranie aktywizowania sołectw w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” Dzięki temu aż 18 sołectw z Gminy Nasielsk otrzyma wsparcie w kwocie po 10 000 zł. Będą to: sołectwo Andzin, sołectwo Paulinowo, sołectwo Popowo Borowe, sołectwo Mazewo Włościańskie, sołectwo Miękoszyn, sołectwo Dobra Wola, sołectwo Morgi, sołectwo Lorcin, sołectwo Lubomin, sołectwo Krzyczki Pieniążki, sołectwo Głodowo Wielkie, sołectwo Wiktorowo, sołectwo Popowo Południe, sołectwo Borkowo, sołectwo Jackowo Włościańskie, sołectwo Kosewo, sołectwo Aleksandrowo, sołectwo Ruszkowo.

Łączna kwota wsparcia uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wynosi ponad 400 000 zł.