pomoc sasiedzkaBurmistrz Nasielska informuje,że rolnicy chcący udostępnić swoje produkty w ramach sprzedaży bezpośredniej mają możliwość zapisania się na listę, którą Urząd Miejski w Nasielsku udostępnia na swojej stronie internetowej i profilu Facebook. Jednocześnie informuje, iż targowiska na terenie Gminy Nasielsk pozostają zamknięte do odwołania.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem tel: (23) 69-33-077, e-mail: lub profilu Facebook.

 

 - Aktualna Lista rolników oferujących sprzedaż bezpośrednią -