tarcza

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Szanowni Przedsiębiorcy!

 

W dniu 27 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i zaczęła obowiązywać Uchwała nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw z terenu Gminy Nasielsk. Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie, wymienione są w §1 ust. 2 powyższej uchwały. W przypadku ubiegania się o zwolnienie, przedsiębiorca powinien złożyć informacje bądź korektę deklaracji na podatek od nieruchomości oraz „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”. Wszelkich informacji na temat zwolnienia udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerem telefonu 23 69 33 013.

 

Gorąco wierzę, iż zaproponowane przez nas formy wsparcia pomogą naszym lokalnym przedsiębiorcom przetrwać trudny dla nich okres do czasu rozluźnienia obostrzeń i ograniczeń. Życzę Państwu również wytrwałości i wielu sił potrzebnych w tym czasie, jednocześnie prosząc o wyrozumiałość i zrozumienie, że przy podejmowanych przez nas działaniach kierujemy się dobrem mieszkańców całej Gminy.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości