92356245 1089902078035218 5610520490343923712 nSzanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Szanowni Przedsiębiorcy!

Mając na względzie zapytania pojawiające się w kontekście lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa oraz ograniczeniami w prowadzeniu niektórych form działalności gospodarczej, chciałbym poinformować Państwa, iż Gmina Nasielsk jest przygotowana do pomocy tymże przedsiębiorcom. Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa Burmistrz Nasielska może umorzyć, rozłożyć na raty bądź przesunąć termin zapłaty zobowiązania na indywidualny wniosek podatnika. Te działania mogą być i są podejmowane na bieżąco przez cały czas – oczywiście na podstawie wniosku złożonego przez podatnika. Ponadto z mojej inicjatywy przygotowywany jest projekt stosownej uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku zgodny z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „tarczą antykryzysową”. Będzie on zakładać zwolnienie na 3 miesiące z podatku od nieruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których działalność została zamknięta. Z uwagi na korygowanie przez Radę Ministrów i Sejm RP kolejnych zmian w „tarczy antykryzysowej” chcemy, aby „Nasielska Tarcza dla Przedsiębiorców” była jak najlepsza i doprecyzowana, stąd też czekamy jeszcze, aby przepisy ustaw zostały ostatecznie uchwalone w pełnym zakresie.

Gorąco wierzę, iż zaproponowane przez nas formy wsparcia pomogą naszym lokalnym przedsiębiorcom przetrwać trudny dla nich okres do czasu rozluźnienia obostrzeń i ograniczeń. Życzę Państwu również wytrwałości i wielu sił potrzebnych w tym czasie, a jednocześnie proszę o wyrozumiałość i zrozumienie, iż to, co robimy, robimy dla Waszego dobra.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski