informacjaInformujemy, że w dniu  2 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się podpisanie umów w ramach zadania „OSP-2018”. Przyznana pomoc finansowa w kwocie 14.400 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, w ramach zadania „OSP-2018” dla jednostek OSP: Nuna, Jackowo, Cieksyn, Jaskółowo, Psucin, Krzyczki .
W imieniu Gminy Nasielsk umowę podpisali Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski.