WUP tarcza dla pracodawców

Szanowni Przedsiębiorcy z terenu Gminy Nasielsk!

Przypominamy, iż jeśli chcecie ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy, możecie złożyć wniosek przez stronę praca.gov.pl. Pomoc przysługuje tym pracodawcom, którzy odnotowali spadek obrotów spowodowany epidemią. Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących możliwości wsparcia udzielają doradcy specjalnie uruchomionej infolinii pod numerem telefonu: (22) 578-45-80, działającej w godz. 8.00-16.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.