infoSzanowni Państwo,

zakończyła się akcja wyborcza związana z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja szczególna i niespotykana dotychczas w naszym kraju. Po pierwsze, tocząca się w stanie epidemii koronawirusa wraz z towarzyszącymi jej ograniczeniami i obostrzeniami w związku z trwającym zagrożeniem zakażeniami. Po drugie, w czasie szybko powstających i stale zmieniających się przepisów prawnych dotyczących wyborów, a co za tym idzie w stanie niepewności dla wszystkich osób związanych z tą akcją wyborczą, a także przy wprowadzonych wielu nowych rozwiązaniach prawnych, np. powszechnym głosowaniu korespondencyjnym. I wreszcie po trzecie, w ogromnym przyspieszeniu w ostatnim miesiącu po ostatecznym ustaleniu terminu wyborów na 28 czerwca br. Szczególna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymagała niejednokrotnie szczególnych rozwiązań oraz szczególnego zaangażowania ze strony osób uczestniczących w różnych formach w tych wyborach.

 

Dlatego chciałbym bardzo podziękować wszystkim uczestnikom biorącym udział w przygotowaniu, przebiegu i zabezpieczeniu minionej akcji wyborczej. Wiem, że wszyscy Państwo daliście z siebie tyle, ile można było dać, a nawet jeszcze więcej, aby te wybory przebiegły zgodnie z przepisami, sprawnie i bezpiecznie.

Składam serdeczne podziękowania za dobrą współpracę:

 • wszystkim osobom zasiadającym w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Nasielsk – Przewodniczącym, Zastępcom Przewodniczących i Członkom,
 • operatorom obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych,
 • gospodarzom wszystkich obiektów, w których znajdują się lokale Obwodowych Komisji Wyborczych, w szczególności dyrekcjom i pracownikom tych jednostek,
 • Dyrektorowi i pracownikom Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
 • przy okazji tych wyborów po raz pierwszy – Dyrektorowi i pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury, za zorganizowanie i przeprowadzenie transmisji szkolenia online dla Obwodowych Komisji Wyborczych,
 • Komendantowi i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nasielsku,
 • Komendantowi Straży Miejskiej w Nasielsku.

Wyrażam również swoje podziękowanie moim najbliższym współpracownikom

 • pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku pomagającym przed dniem wyborów oraz w dniu głosowania, pełniącym dyżur w Urzędzie, szczególnie ogromnie zaangażowanemu w przygotowania Wydziałowi Spraw Obywatelskich w osobach Pana Łukasza Gburzyńskiego i Pani Aliny Żołnierzak,
 • Pani Katarzynie Osińskiej – pełniącej funkcję Urzędnika Wyborczego Gminy Nasielsk,
 • Pani Katarzynie Bagińskiej – pełniącej funkcję Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie,
 • Panu Radosławowi Romanowskiemu – Koordynatorowi Gminnemu ds. Informatyki.

Każdy z Państwa był i jest niezwykle ważnym trybikiem wielkiej machiny wyborczej. Ale była też osoba, która pilnowała i od 17 lat pilnuje, aby przed i w dniu wyborów wszystko „grało” jak w dobrze naoliwionym mechanizmie. Bardzo dziękuję w tym miejscu Sekretarzowi Nasielska – Panu Markowi Maluchnikowi, który jak zawsze solidnie, z wielką skrupulatnością i sumiennością od samego początku – od dnia zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli od 5 lutego br. – układał w całość wszystkie elementy składające się na właściwe przygotowanie i przebieg wyborów Prezydenta RP. Dziękuję za ogrom pracy włożony w te, a także wszystkie poprzednie wybory.

Przy okazji pragnę również serdecznie podziękować wyborcom – mieszkańcom Gminy Nasielsk za tak liczny udział w głosowaniu przypomnę: 62,52% w dniu 28 czerwca oraz 67,85% w dniu 12 lipca. Nigdy wcześniej Gmina Nasielsk nie odnotowała tak wysokiej frekwencji wyborczej. Świadczy to jednoznacznie, iż wszyscy jako społeczeństwo i społeczność lokalna naszej Gminy dojrzewamy do demokracji i wierzymy w to, że każdy pojedynczy głos ma ogromną wagę.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – choć toczące się w cieniu epidemii – pokazały, że chcemy mieć wpływ na przyszłość Polski, na naszą przyszłość. Dziękując raz jeszcze wszystkim Państwu zachęcam do brania udziału w przyszłych wyborach.

Z poważaniem

Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska