Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

mateusz rutkowskiW poniedziałek 15 maja br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski spotkał się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku z młodym mieszkańcem Gminy Nasielsk, 17-letnim Mateuszem Rutkowskim, aby podziękować mu za okazaną wspaniałą postawę wobec osoby potrzebującej pomocy, o czym można było przeczytać w ostatnim numerze „Życia Nasielska”. Pan Burmistrz w rozmowie podkreślił, iż samorząd powinien pokazywać i promować działania i osoby, które bezinteresownie, niczym nie przymuszone, z własnej woli pomagają bliźnim w potrzebie. A na takie właśnie postawy nie każdego stać w młodym wieku. W dowód uznania za to piękne świadectwo szacunku wobec innej osoby Burmistrz Nasielska wręczył Mateuszowi podziękowania i upominek, zaś na ręce towarzyszącej Mateuszowi babci – list gratulacyjny dla jego mamy.

Oby w naszym kraju i Gminie było jak najwięcej takich pozytywnych wzorów.