podziekowania burmistrza nasielska

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przygotowania i zabezpieczenia porządku w ruchu drogowym w okolicach cmentarza w związku z dniem Wszystkich Świętych i poprzedzającą go niedzielą. Serdecznie dziękuję funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nasielsku oraz Straży Miejskiej w Nasielsku za pilnowanie bezpieczeństwa i porządku. Szczególne podziękowania składam na ręce druhen i druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Cieksynie, Jackowie, Krzyczkach, Nasielsku i Psucinie za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w zabezpieczeniu. Dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa poruszających się pojazdami oraz pieszych najważniejsze jest dobre współdziałanie wszystkich służb zaangażowanych w zabezpieczenie i taki egzamin wspólnie Policja, Straż Miejska i jednostki OSP zdały bardzo dobrze. Dziękuję również pracownikom Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za ustawienie oznakowania na ulicach.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom i gościom za respektowanie wprowadzonych zakazów i nakazów odnośnie poruszania się pojazdów. Dzięki Państwa zrozumieniu ten wyjątkowy czas zadumy przebiegł spokojnie, bez niepotrzebnych nieporozumień i zdarzeń drogowych w pobliżu cmentarzy na terenie Gminy Nasielsk.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski