Podziękowanie ManufakturaNa prośbę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku zamieszczamy podziękowania.