Wybory sołeckie w liczbachSzanowni Państwo,


Informujemy, że wybory sołeckie, które rozpoczęły się w kwietniu 2019 r. zakończyły się z dniem 28 czerwca 2019 r. Cykl zebrań rozpoczęły wybory w Dębinkach w dniu 5 kwietnia 2019 r. a ostatnie spotkanie odbyło się w Studziankach. Zebrania miały na celu wybór Sołtysów i reprezentantów do Rady Sołeckiej na nową kadencję trwającą 5 lat. Zadaniem wybranych osób jest przede wszystkim reprezentowanie interesów mieszkańców Sołectwa. Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich promują sołeckie inicjatywy, inspirują i realizują wiele lokalnych działań, organizują pomoc sąsiedzką, prace społeczne, dbają o kultywowanie tradycji.

 

Podczas zebrań była okazja do podsumowania działalności Sołtysów i Rad Sołeckich w kadencji 2015-2019. Udział Burmistrza Nasielska, Radnych Rady Miejskiej, a także przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nasielsku umożliwił poruszenie najważniejszych spraw danego Sołectwa i zadawanie pytań o trwające i planowane inwestycje. Mieszkańcy dyskutowali także o pomysłach, których realizacja może się przyczynić do ułatwienia im życia m.in. poprawa stanu dróg, oświetlenie uliczne czy podłączenie do gazu a także o sprawach bieżących.


W trakcie zebrań mieszkańcy podejmowali decyzję o tym, czy na nową kadencję przedłużą mandat dla Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich, czy też wybiorą nowych przedstawicieli. W wyborach wyłoniono 65 Sołtysów, w tym 24 kobiety i 41 mężczyzn. Mieszkańcy 48 Sołectw docenili długoletnią pracę swoich Sołtysów na rzecz lokalnej społeczności i ponownie wybrali Ich na Sołtysów, natomiast społeczność 17 Sołectw dała szansę wykazać się nowym osobom. Nie wszyscy dotychczasowi Sołtysi ubiegali się o ponowny wybór, wszyscy mieli jednak okazję do podsumowania swojej pracy i podziękowań.


Wszystkim nowo wybranym Sołtysom gratulujemy i życzymy wielu powodów do radości, sukcesów, nieustającego zdrowia oraz wytrwałości, cierpliwości i ludzkiej życzliwości oraz wdzięczności za trud włożony w pełnienie powierzonej funkcji.


Dziękujemy za obecność wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach wykazując tym samym swój wkład w proces kształtowania lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, które czuwać będzie nad rozwojem Waszych miejscowości i zadba o sprawny proces przepływu informacji między urzędem a Waszą społecznością lokalną.


Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich wybranych przez mieszkańców Sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2019 – 2024:

PDF Icon - Pobierz wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich -