193328863 590402582347076 3637372461870667286 n128 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach nastąpiło uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom VIII Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego o Janie Pawle II - „ Jan Paweł II – patron mojej rodziny”. Honorowy patronat nad przebiegiem konkursu sprawował Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych – przedszkola i oddziały przedszkolne; klasy I – III; klasy IV – VIII i był skierowany do dzieci i uczniów z terenu naszej gminy.

W krótkim wystąpieniu Pani Dyrektor Grażyna Menich – Masanowska przywitała zgromadzonych, wyraziła radość z dużego zainteresowania młodych artystów i ich opiekunów tematyką konkursu, mimo trwającej pandemii i licznych ograniczeń. Podkreśliła rolę rodziny w kształtowaniu człowieka i siły narodu, o czym nauczał nasz patron Jan Paweł II. Pani Dyrektor przypomniała także, że Papież Franciszek 19 marca 2021 r. zainaugurował Rok Rodziny.

Do konkursu zgłoszono 72 prace z czego nagrodzono lub wyróżniono 29 prac. Wszystkie cechował wysoki poziom artystyczny i ciekawa interpretacja tematu oraz różnorodność form przekazu i zastosowanych technik plastycznych. W związku z powyższym, komisja konkursowa przyznała kilka równorzędnych nagród i wyróżnień. Nagrody ufundowane zostały przez Burmistrza Nasielska.

Uroczystego wręczenia dokonali – Pani Dyrektor Grażyna Menich- Masanowska, Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski, ksiądz dr Ryszard Kolczyński.

Wyniki konkursu:
Kategoria kl. IV – VIII:
I miejsce 1. Joanna Domżała – SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 2. Maciej Kućmiński – SP. im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
II miejsce 1. Zuzanna Sołtys - SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 2. Julia Polańska – SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
III miejsce 1. Kinga Rostkowska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 2. Zuzanna Jasińska – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, 3. Gabriela Kęcińska - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach,
Wyróżnienie 1. Małgorzata Wyrzykowska - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, 2. Oliwia Sekutowicz – SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 3. Amelia Rogalska - SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 4. Aleksandra Smolińska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 5. Szymon Lesiuk - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 6. Amelia Zakrzewska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 7. Marcin Urbański – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” w Nasielsku,

Kategoria kl. I – III:
I miejsce 1. Magda Rosłaniec - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, 2. Eliza Liberadzka – SP im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
II miejsce 1. Oliwia Zasadzińska - SP im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 2. Lena Daniszewska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
III miejsce 1. Nelly Dominika Narowska – SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, 2. Weronika Leszczyńska – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, Wyróżnienie 1. Zuzanna Włodarska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” w Nasielsku, 2. Lena Rębecka - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach,

Przedszkola i oddziały przedszkolne:
I miejsce 1. Karolina Majewska – Niepubliczne Przedszkole „ Sakolandia”, 2. Julia Rosłaniec – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach,
II miejsce 1. Przemysław Ziółek – Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, 2. Maria Anna Narowska – SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie,
III miejsce 1. Dariusz Domżała - SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach,
Wyróżnienie 1. Jakub Baliński - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” w Nasielsku, 2. Gabriel Giziński – Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie, a rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół za wsparcie naszej inicjatywy i wszechstronną pomoc.