mms 20180711 160223W dniach od 18 do 22 czerwca reprezentanci (Magdalena Ogrodowska i Ewelina Niesłuchowska) ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wizytowali w Atenach na ostatnim już spotkaniu, podsumowującym działania projektowe w ramach Erasmus Plus pn. „I Am Being an Ecological Person”. Podczas pobytu szeroko omawiano zagadnienia związane z prowadzeniem projektu, współpracą międzynarodową oraz określono mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Dwa lata współdziałania spowodowały, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział w projekcie zintegrowali się, nawiązali przyjaźnie,  wspólnie walczyli o świadome kształtowanie postawy człowieka, który żyje w zgodzie z naturą, przełamywali stereotypy, np. upowszechniając działania 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Przy okazji, szlifowali swoje umiejętności komunikacyjno-lingwistyczne, poznawali historię i kulturę Polski, Grecji, Chorwacji i Turcji. Dwa lata intensywnej pracy wzbogaciły wszystkich uczestników projektu w ekologiczną wiedzę i umiejętności oraz pokazały, że można się uczyć w przyjemny, niekonwencjonalny sposób. Współdziałanie w grupie