IMAG0109aW dniu 12 kwietnia br. do gniazda segregacyjnego przeznaczonego do pozostawiania odpadów komunalnych w miejscowości Lelewo, podrzucono kilkanaście opon samochodowych.

 

Wszystkich, którzy posiadają informacje na temat osoby, która pozostawiła ww. opony, prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Miejski w Nasielsku tel. (23) 69 33 077/108, e-mail: lub Komisariatem Policji w Nasielsku.