IMG 1430

Wczoraj, 15 lipca br. w siedzibie Senatu RP odbyło się spotkanie w sprawie podpisania deklaracji powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. Komitet utworzyło ponad 20 samorządów lokalnych, a jego głównym obszarem działań ma być wspieranie przygotowań do uroczystości rocznicowych, a także wspieranie inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

 

W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek izby Tomasz Grodzki, wicemarszałkowie Gabriela Morawska-Stanecka, Michał Kamiński i Bogdan Borusewicz oraz przedstawiciele jednostek samorządowych. Naszą gminę reprezentował Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki. Podczas spotkania Burmistrz przybliżył zgromadzonym historię walk, które toczyły się 1920 r. w Nasielsku i Borkowie oraz opowiedział o przygotowaniach do upamiętnienia 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.