Dzieci podczas zabawy

FunFloor EDU to interaktywna podłoga, z której od niedawna mogą korzystać dzieci w Szkole Podstawowej w Cieksynie. Urządzenie zawiera programy terapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi. Dzięki zabawom ruchowym, quizom i prezentacjom dzieci uczą się prawidłowych relacji rówieśniczych, sposobów zastępowania agresji i zdrowych nawyków.

Urządzenie zostało zakupione w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gratulujemy pomysłu!