flaga polska

W czwartek, 28 lipca br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik wraz z Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Barbarą Olbryś podpisali umowę na realizację inicjatywy zakupu masztu oraz flagi Polski w ramach programu „Pod biało-czerwoną”. Na realizację zadania Gmina Nasielsk pozyskała 8 tys. zł.

Projekt zakładał sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zależała od mieszkańców. Głosowanie odbyło się w trybie online, a głosy mogli oddawać tylko mieszkańcy danej gminy. Dzięki zaangażowaniu i determinacji nasielszczan Nasielsk znalazł się w gronie zwycięzców, przez co samorząd mógł podpisać umowę. Nowy maszt i flaga zostaną zakupione jeszcze w tym roku.