terminal2Od 1 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Nasielsk został uruchomiony terminal płatniczy. Za jego pomocą będzie można dokonywać płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych dotyczących:
- podatków lokalnych w pokoju nr 14
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pokoju nr 11
W terminalach płatniczych akceptowane są płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii tradycyjnej (tzw. stykowej) i zbliżeniowej (tzw. bezstykowej / contactless).
Klienci dokonujący wpłat przy użyciu kart płatniczych nie będą ponosili z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.