informacjaNa stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej… pojawił się plan inwestycji kolejowych na lata 2020-2034.
✅ Więcej informacji odnośnie inwestycji kolejowych na terenie województwa Mazowieckiego, w tym Gminy Nasielsk możemy znaleźć -> https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/regionalne-konsultacje-strategiczne-wojewodztwo-mazowieckie?fbclid=IwAR0golY1iSYt5G3j-_pOosChod8tpr8pqWk-3-x-pzNNeDN2I6TERMTJS0s


🌐 Na ww. stronie znajdują się prezentacje, które m.in. wskazują proces konsultacyjny trasowań linii kolejowych.
📌 Jednocześnie przypominamy, iż władze samorządowe Gminy Nasielsk są przeciwne budowie nowych linii kolejowych na naszym terenie jednocześnie wskazując, że optymalnym rozwiązaniem jest dalsza modernizacja już istniejącej magistrali Warszawa – Gdańsk, chociażby poprzez dobudowę jeszcze jednego toru.
✏️ Stanowisko Gminy Nasielsk do ww. inwestycji zostało zaprezentowane m.in. podczas prac Sejmowej Komisji Infrastruktury, Sejmikowej Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz przesłane bezpośrednio do siedziby spółki Centralny Port Komunikacyjny.