wazna informacja

Poniżej publikujemy pismo Wojewody Mazowieckiego dot. wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków wraz z zaleceniami dla hodowców drobiu.

Pismo Wojewody Mazowieckiego