informacjaInformujemy, iż w dniu dzisiejszym (19.04.2018 r.) Burmistrz Nasielska wystąpił z pismem do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika o przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z powzięciem informacji, iż prywatny inwestor (Capital Investment Auto Sp. z o.o.) w dniu 30 marca br. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek o wpisanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie do „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”.

Jednocześnie Burmistrz Nasielska we wspomnianym piśmie wyraził sprzeciw dla lokalizacji tej inwestycji na terenie Gminy Nasielsk.

Poniżej zamieszczamy skan przedmiotowego pisma.

pdf 

Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie ZZO w Jaskółowie