20190119 092118Rozpoczęliśmy pierwszy dzień szkolenia pt. "Moje finanse i transakcje w sieci" w ramach programu "Ja w Internecie", który jest współfinansowany z Programu Oporacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020