Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

straż miejska

W ciągu pierwszych dwóch tygodni 2020 roku Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku Cezary Tudek interweniował już dwukrotnie.

ZGKiM zgłosiło wyrzucanie odpadów bytowych przez mieszkańca do kosza miejskiego. Po otrzymaniu zgłoszenia ustalono, kto pozbył się odpadów z gospodarstwa domowego w sposób niezgodny z przepisami. Komendant Tudek odwiedził mieszkańca i w trakcie wizyty pouczył go, że zachowanie takie jest naganne i nie może się powtarzać.

Druga interwencja miała miejsce w Cieksynie, gdzie mieszkańcy zgłosili obecność nielegalnego wysypiska. Straż Miejska wraz z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjechała na miejsce w celu zbadania sprawy. Na podstawie obecnych tam śmieci nie udało się ustalić, kto dopuścił się zorganizowania tego śmietniska. Odpady zostały zabrane przez pracowników ZGKiM.

Komendant Straży Miejskiej apeluje do mieszkańców o wyrzucanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prosi również o zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości związanych z usuwaniem odpadów pod numerem telefonu 📞 (23)69-33-121 lub mailowo 📧 .