patronat monMiło nam poinformować, że Minister Obrony Narodowej objął patronatem honorowym tegoroczne uroczystości w Borkowie wspominające Bitwę nad Wkrą.