Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim publikujemy komunikat IAS w Warszawie.

Pamiętaj o zgłoszeniu przewożonych towarów
Osoby, które przywożą spoza UE towary na użytek własny lub rodziny oraz prezenty nie muszą płacić cła i podatku, o ile łączna wartość tych towarów nie przekracza
• 300 EUR, jeżeli przekraczają granicę transportem lądowym,
• 430 EUR, jeżeli przekraczają granicę transportem lotniczym lub morskim.


W przypadku, gdy łączna wartość przewożonych towarów przekracza powyższe kwoty, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, który obliczy należności celne
i podatkowe na odpowiednim dokumencie, a podróżny będzie zobowiązany do ich zapłaty.
Pomimo, że liczba połączeń lotniczych, ze względu na sytuację epidemiczną nadal jest ograniczona, w sierpniu br. funkcjonariusze z Działu Granicznego Realizacji Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ujawnili próby nielegalnego przywozu zegarów znacznej wartości.
Dwóch obywateli Polski, którzy przylecieli ze Szwajcarii, funkcjonariusze skierowali do rewizji celnej z korytarza „Zielona linia - nic do zgłoszenia”. W wyniku kontroli bagaży, ujawniono dwa zegarki znanych firm o wartości blisko 44 tys. i ponad 48 tys. zł. Na podróżnych nałożono mandaty karne w wysokości 5 tys. zł każdy. Wartość uszczupleń celnych i podatkowych wynosi ponad 21 tys. zł.