Burmistrz Nasielska ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”.

pdf-zarządzenie-

pdf-ogłoszenie-