Burmistrz Nasielska informuje, iż w chwili obecnej podejmowane są wszelkie działania prawne dotyczące zablokowania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Sytuacja formalno-prawna nie daje możliwości budowy wyżej wymienionego zakładu, tj. inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę co oznacza, że Zakład Zagospodarowania Odpadów nie powstanie. W chwili obecnej wznawiamy postępowanie dotyczące decyzji lokalizacyjnej celu publicznego i zawieszamy postępowanie administracyjne do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jaskółowo. Ze szczególną starannością będą rozpatrywane wszystkie sprawy, które mogą się pojawić w kwestii budowy wyżej wymienionego zakładu. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w nagłośnienie problemu związanego z planowaną budową zakładu. Mam nadzieję, że dzięki Państwu sprawa zostanie zauważona na forum krajowym i dzięki temu na szczeblu władzy rządowej zostaną podjęte uregulowania prawne, które w przyszłości nie będą dawały możliwości powstania tego typu inwestycji bez zgody mieszkańców. Zwracam się także z prośbą o rzetelne przekazywanie informacji dotyczących tej sprawy (szczegółowe i bieżące informacje dotyczące Jaskółowa znajdziecie Państwo na stronie www.nasielsk.pl).