oświadczenie w sprawie wyborów prezydent rp

W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na względzie stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że nie mam możliwości zagwarantowania bezpiecznego zorganizowania oraz przeprowadzenia na terenie Gminy Nasielsk wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Wobec obostrzeń i zakazów nałożonych przez administrację rządową oraz organy służb sanitarno-epidemiologicznych nie jestem w stanie zapewnić skompletowania komisji wyborczych, zorganizowania ich posiedzeń i szkoleń oraz zabezpieczenia ochrony komisji i samych wyborców.

Mając na uwadze wycofanie się przez 3/4 zgłoszonych wcześniej (spośród wyborców) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zagrożenie utraty zdrowia lub życia w okresie szalejącej epidemii, odmawiam podjęcia tego ryzyka wobec wyborców, członków obwodowych komisji wyborczych i urzędników odpowiadających za właściwe przeprowadzenie procedury wyborczej, a w szerszym kontekście wobec wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

 

 

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski