informacjaPoniżej publikujemy ostateczny wynik konsultacji społecznych projektu "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Ostateczny wynik konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019