Publikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok"

pdf22 ostateczny wynik konsultacji