Poniżej zamieszczamy informacje o Ogólnopolskim Konkursie "75 ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO", którego organizatorem jest ZWIĄZEK OFICERÓW REZERWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Związek organizuje ogólnopolski konkurs po raz piąty). Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych i szkół średnich.

Patronat nad Konkursem objęli:

- ANNA MARIA ANDERS – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego,

- ANNA ZALEWSKA – Minister Edukacji Narodowej,

- JAROSŁAW SZAREK – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

 

PDF-Pobierz-Regulamin Konkursu Motne Cassino

PDF -Pobierz- Załącznik nr 1, 2 , 2a, 3

PDF-Pobierz- Załącznik nr 4, 5