informacja1Poniżej publikujemy ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nasielsk w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ogłoszenie