i

 Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 20 stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

Ogłoszenie o przetargu