iBurmistrz Nasielska ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4a stanowiącego własność Gminy Nasielsk.