Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowejBurmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 16/23 Burmistrza Nasielska z dnia 24 stycznia 2023 r.