Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 7/21 Burmistrza Nasielska z dnia 15 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2