informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2021 roku w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej. Szczegóły poniżej:

Zarządzenie Nr 76/21 Burmistrza Nasielska z dnia 8 lipca 2021 r.