Burmistrz Nasielska ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły poniżej:

 

Zarządzenie nr 9/18 z dn. 12.01.2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/18 z dn. 12.01.2018r.