informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok".

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/og%C5%82oszenie_20211105095334.pdf

Projekt programu: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/projekt.pdf