Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacja1 Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".

Szczegóły poniżej:

ogłoszenie_o_konsultacjach_projektu_GPPiRPAoPN_na_2021rok.pdf

projekt_Gminnego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_oraz_Przeciwadziałaniu_Narkomanii_na_2021.pdf