Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok".

Szczegóły poniżej:

pdf22 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych GPPiRPAoPN na rok 2020

pdf22  Projekt GPPiRPAoPN na rok 2020