informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk. Szczegóły poniżej:

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk

Ogłoszenie Burmistrza Nasielska