Ogłoszenie o konsultacjachBurmistrz Nasielska ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Konsultacje te zostaną przeprowadzone w dniach 18.10.2022 r. – 31.10.2022 r. Szczegóły poniżej:

Projekt „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023